b'READY Manifold 3-2013_NitrogenDieSystem3/12/136:24 PMPage 17SPARE PARTS FOR CONTROL CONSOLESCONSOLE MODELSMODEL DESCRIPTION KA-110.01 KA-110.01-32 KA-110.01-801 Console Body KA - 01.00 KA - 01.32 KA - 01.802 Cover KA - 02.00 KA - 02.00 KA - 02.005 Inlet valve - screw fitting type KA - 05.00 KA - 05.00 KA - 05.006 Exhaust Valve KA - 06.00 KA - 06.00 KA - 06.007 Pressure gauge KA - 07.00 KA - 07.00 KA - 07.008 Adaptor KA - 08.00 KA - 08.00 KA - 08.009 O-ring - KA - 09.00 KA - 09.0010 Screws (2 pieces) M6 x 10 M6 x 10 M6 x 1011 Safety plug BS 150/5 BS 150/5 BS 150/5`~===~====K=^=I==~=~=~==K 17'